Zmluva o založení pozemkového spoločenstva

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti s právnou subjektivitou podľa zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,  zosúladenie - zmena zmluvy
v zmysle § 5 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách

Na stiahnutie tu

Copyright © 2024 Urbár Dobroč
GS RU