Cenník dreva

Palivové drevo – samovýroba

Palivové drevo pre člena: 1 m3 = 18,54.- €    (10,01.- €/prm)
Palivové drevo pre nečlena: 1 m3 = 20,40.- €    (11,01.- €/prm)

Copyright © 2024 Urbár Dobroč
GS RU