Kontakt

Názov:  Pozemkové spoločenstvo Dobroč
Adresa: Dobroč č.140, 985 53 Mýtna
e-mail: kontakt@urbardobroc.sk

Výbor spoločenstva:

  • Ing. Ivan Jakubec – predseda, tel. 0914 344 564
  • Mgr. Zdenko Mahút – podpredseda, tel. 0907 875 902
  • Mgr. Jarmila Malčeková – pokladník
  • Jozef Fízeľ - člen výboru
  • Pavol Fiľo - člen výboru


Dozorná rada spoločenstva: 

  • Mgr. Ján Dibala, PhD. – predseda
  • Mgr. Danica Mičianiková – člen rady
  • Peter Budáč – člen rady
Copyright © 2024 Urbár Dobroč
GS RU