Dokumenty

Rok 2023

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2023

Uznesenie z Valného zhromaždenia 2023

Správa Výboru 2022

Správa dozornej rady 2022

Správa OHL 2022

 

Rok 2022

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2022

 

Rok 2021

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2021

Uznesenie z Valného zhromaždenia 2021

 

Rok 2020

Správa Výboru 2020

Správa odborného lesného hospodára 2020

Správa dozornej rady 2020

 

Rok 2019

Správa Výboru 2019

Správa odborného lesného hospodára 2019

Správa dozornej rady 2019

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2019

Uznesenie z Valného zhromaždenia 2019

 

Rok 2018

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2018

 

Rok 2016

Zápisnica z Valného zhromaždenia 28.5.2016

Rok 2015 a staršie

Zápisnica z Valného zhromaždenia 2015

 

Copyright © 2024 Urbár Dobroč
GS RU