Aktuality

Rok 2023

01.05.2023
Výbor Pozemkového spoločenstva Dobroč žiada všetkých podielnikov, aby do 30.6.2023 zaslali číslo svojho bankového účtu vo formáte IBAN (ak ešte tak neurobili), prípadne jeho zmenu, na emailovú adresu kontakt@urbardobroc.sk. Prosíme aby ste v emaile uviedli aj telefónne číslo.
IBAN možete nahlasovat aj osobne u predsedu spoločenstva. 
Ďakujeme!

 

Rok 2022

04.07.2022
Výbor Pozemkového spoločenstva Dobroč Vás pozýva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 17.09.2022 ( v sobotu ) v kultúrnom dome v Dobroči o 9.00 hodine s prezentáciou od 8.30 hod.

Výstupy zo zasadnutia nájdete v sekcii Dokumenty

 

11.02.2022
Pozemkové spoločenstvo Dobroč, na základe uznesenia výboru schváleného členmi DR PS Dobroč zo dňa 08.02.2022, vo veci konania zasadnutia valného zhromaždenia (VZ) podielnikov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve PS Dobroč za rok 2021 oznamuje, že termín konania VZ bude stanovený výborom PS Dobroč s ohľadom na aktuálny vývoj pandemickej situácie v súvislosti s COVID 19. Následne bude termín zverejnený na WEB stránke spoločenstva, ako aj v doručenej pozvánke.
Oznam 11.02.2022

 

Rok 2021

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia 2021

Výstupy zo zasadnutia nájdete v sekcii Dokumenty

 

Rok 2020

8.12.2020
Výbor PS Dobroč oznamuje vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti PS Dobroč, že opakované zasadnutie valného zhromaždenia PS Dobroč za rok 2019, sa v tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-u 19, konať nebude. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Miroslav Remeník – predseda PS

 

Pozemkové spoločenstvo Dobroč

v súlade s Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení opatrení pri ohrození verejného zdravia  v súvislosti so šírením koronavírusu

ruší na dobu neurčitú

zasadnutie valného zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Dobroč,  ktoré sa malo konať dňa 28.marca 2020 v kultúrnom dome v Dobroči.

 

Rok 2019

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia 2019

Výstupy zo zasadnutia nájdete v sekcii Dokumenty

 

Rok 2018

Pozvánka na zasadnutie valného zhromaždenia 2018

Výstupy zo zasadnutia nájdete v sekcii Dokumenty

 

Rok 2017

  • 24.2.2017 - Pozvánka
  • 15.11.2016 - Pozvánka na VZ
  • 3.5.2016 - Pozvánka na VZ
  • 16.9.2015 - Výberove konanie na ťažbu dreva, ktoré sa uskutoční formou rokovacieho konania po vonkajšej obhliadke lesneho porastu (súbor PDF na stiahnutie)
  • 5.3.2015
Copyright © 2024 Urbár Dobroč
GS RU